Synopsis for begyndere

juli 2, 2018 Stantonoffice 0 Comments

Synopser er tit brugt indenfor uddannelsesverdenen og kan være en svær størrelse at finde ud af, hvis man ikke har lavet så mange før, eller er lidt usikker på udformningen. Det er dog som regel et værktøj, der skal give et overblik over en større opgave og den er derfor ofte utroligt struktureret. Hvis man ikke har helt styr på udformningen af synopsen, kan det dog være rart, hvis man har et par råd at følge, så man ikke farer vild i det.

Hvad er en synopsis?

En synopsis betyder, at man laver en sammenfatning af noget længere. Det betyder kort og godt, at man sammenfatter hele sin opgave på et par sider, der skal indeholde de væsentlige elementer fra opgaven. Det er ofte et værktøj, som bliver brugt under 48- eller 24-timers eksaminer og det er derfor vigtigt at have fuldstøndigt styr på, hvordan man skal udforme sin synopse og hvad den skal indeholde, før man står i en eksamenssituation. Synopser kan variere fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution, men der vil som regel være et par overordnede fællestræk, som man bør have med på tværs af fagene og institutionerne.

Det skal den indeholde

Din synopsis skal indeholde en del forskellige emner, der både skal redegøre for dit emnevalg, din problemformuleringer og eventuelle underspørgsmål, der kunne være til dit emne. Disse emner er der for at give læseren noget baggrundsviden og for at forberede dem på resten af din synopsis, samt skabe forventninger til dine konklusioner. Derefter skal der være delkonklusioner og konklusioner i overensstemmelse med din problemformulering og eventuelt også en perspektivering. Sidst men ikke mindst bør du have en disposition over en eventuel fremlæggelse og en beskrivelse af dit produkt, samt hvordan det bruges i fremlæggelsen. Det er også essentielt, at du har en litteraturliste, der angiver dine kilder. Denne skal være der for at sikre, at din opgave er faktuelt korrekt og er understøttet af litteratur, der er videnskabeligt funderet og ikke noget, der bare er trukket ud af den blå luft. Husk dog altid at spørge din underviser, hvis du er i tvivl.

Previous Post

Next Post

Skriv et svar

Your email address will not be published / Required fields are marked *